Termeni și condiții


Prin sintagma SMASH.ro în sensul prezentei convenții se înțelege deținătorul dreptului de folosință al domeniului www.smash.ro și proprietar al întregului conținut prezentat pe acest sit web (cu excepția conținutului care aparține terților).

Utilizând și/sau vizitând acest website (inclusiv tot conținutul disponibil prin acest site) acceptați automat termenii și condițiile de utilizare. În caz de neacceptare și nerespectare a acestor condiții, persoanele în cauză nu vor avea permisiunea de a accesa și folosi aceste servicii sau acest sit.

SMASH.ro are dreptul de a modifica oricând și în orice mod oricare dintre prevederile din prezenta convenție sau prezenta convenție în întregime, fără nicio notificare prealabilă și fără a fi obligat să îndeplinească vreo altă formalitate față de utilizatori.

Drepturi de autor
Conținutul acestui sit vă este oferit dumneavoastră doar cu scop informațional și nu poate fi folosit, copiat, reprodus, distribuit, transmis, expus, vândut, licențiat cu alte scopuri, fără a avea în prealabil un consimțământ scris al titularilor drepturilor de proprietate.

În general (cu excepția imaginilor de stoc, ori dacă se precizează contrariul), fotografiile, textele, sloganurile, desenele, imaginile, secvențele animate sonore sau nu, precum și toate lucrările integrate în acest sit sunt proprietatea SMASH.ro sau a unor terți care au autorizat SMASH.ro să le utilizeze.

Reproducerile, pe hârtie sau digitale, ale sitului sus-numit sunt autorizate cu condiția ca acestea să fie destinate la o folosință strict personală, excluzând orice utilizare în scopuri publicitare și/sau comerciale și/sau de informare, astfel încât să se conformeze dispozițiilor legislative privitoare la proprietatea intelectuală.

Un număr mic de materiale incluse pe www.smash.ro (și subdomeniile acestuia) aparțin domeniul public ori au fost publicate de autorii lor sub o licență gratuită (în acest caz SMASH.ro face întotdeauna o precizare expresă asupra autorului în conținutul lor). Referitor la materialele produse de alți autori și publicate pe www.smash.ro, contactați autorul materialelor respective pentru a obține informații despre licențiere.

Cu excepția dispozițiilor de mai sus, orice reproducere, prezentare, utilizare sau modificare parțială sau integrală a sitului, indiferent prin ce procedeu ori pe ce suport, a diverselor lucrări care îl compun, fără a se fi obținut în prealabil autorizația de la SMASH.ro, este strict interzisă și constituie infracțiune ce se pedepsește conform legislației în vigoare.

Confidențialitate
Situl cuprinde secțiuni în care cititorii își pot prezenta opiniile. Răspunderea asupra conținutului opiniilor cititorilor prezente în situl www.smash.ro revine în întregime autorilor acestora. SMASH.ro își rezervă dreptul de a nu face publice acele opinii pe care le consideră daunătoare, sub orice formă, imaginii sitului. De asemenea SMASH.ro își rezervă dreptul de a nu face publice acele comentarii care nu au legătură cu subiectul, sau care conțin texte în limbi străine neînsoțite de traducerea în limba română, precum și de a șterge (respectiv traduce, dacă este cazul) acele comentarii care au fost aprobate automat de platforma software fără respectarea regulilor de mai sus.

De asemenea, SMASH.ro se obligă să nu modifice sub nicio formă conținutul opiniilor cititorilor pe care le-a acceptat expres spre publicare pe sit, cu excepția eliminării legăturilor de tip hiperlink care sunt considerate neadecvate, nerelevante sau inutile pentru subiectul în cauză (așa-numitul spam).

Pentru ca Dvs. să puteți transmite comentarii și pentru a ține evidențe despre folosirea sitului poate apărea necesitatea de a vă cere informații cu caracter personal, cum ar fi numele Dvs., adresa de e-mail și adresa IP. Aceste informații însă nu vor fi folosite pentru a vă transmite alte oferte, informații despre serviciile SMASH.ro fără acordul Dumneavoastră. SMASH.ro se obligă să protejeze confidențialitatea vizitatorilor sitului său. Niciun fel de informații cu caracter personal, cu excepția numelui sau pseudonimului introdus în câmpul de comentarii, nu vor fi făcute publice ori transmise către terți. Totuși, SMASH.ro poate furniza la terți informații de ordin general referitoare la vânzări, trafic în sit precum și alte informații, însă aceste statistici nu vor conține date cu caracter personal. Acest sit poate utiliza tehnologii care permit colectarea anumitor informații cu caracter tehnic despre Dvs: adresa Dvs. de Internet, sistemul de operare folosit, tipul browser-ului, informații despre traficul realizat de Dvs. prin situl nostru. Toate aceste informații colectate de SMASH.ro prin intermediul sitului au scopul de a ajuta la îmbunătățirea serviciilor oferite de sit, dar și a serviciilor SMASH.ro.

Limitarea responsabilității
Utilizatorul folosește situl pe riscul propriu.

În niciun caz, SMASH.ro nu va putea fi făcut responsabil pentru daune directe sau indirecte și în special pentru prejudiciul material sau financiar, rezultând din accesul sau utilizarea acestui sit sau a tuturor siturilor care sunt legate de el. Conținutul sitului este prezentat fără nicio garanție, de nicio natură.

2092 vizualizări, 1 dintre care astăzi